Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi

Dotacje


Czerwiec 2022 r.

Nazwa zadania: „Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż kaskady pomp ciepła i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,60 kWp dla budynków Kościoła Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi  

Wartość ogólna zadania:        949 290 zł brutto

Wysokość dofinansowania:    569 500 zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji.

Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania i energii elektrycznej dla budynku kościoła planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez modernizację źródła ciepła w oparciu o montaż kaskady pomp ciepła powietrze – woda o mocy 80 kW (5 x 16 kW) z napędem elektrycznym do zasilania w energię cieplną instalacji co oraz budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 KWp.

Wykonane zostaną usprawnienia poprawiające sprawność systemu grzewczego i dostosowujące instalację do aktualnych wymagań technicznych. Obecnie źródłem ciepła jest jednofunkcyjny węzeł cieplny przez który dostarczane jest ciepło z miejskiej sieci cieplnej. Węzeł zostanie zamieniony na źródło elektrycznie zasilane z systemu PV. Zamontowana zostanie kaskada pomp ciepła powietrze / woda o mocy 5 x 16 kW z napędem elektrycznym do zasilania w energię cieplną instalacji c.o., sterownik, zbiornik buforowy oraz pompy ładujące i cyrkulacyjne. Węzeł cieplny pozostanie jako zabezpieczenie szczytowe dla instalacji co  (10% msc, 90% energia elektryczna z PV).

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

 1. Dostawa i montaż kaskady pomp ciepła powietrze/woda o mocy 80 kW (5 x 16 kW);
 2. Dostawa i montaż zbiornika buforowego, zbiornika co, pomp ładujących i cyrkulacyjnych, infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej;
 3. Dostawa i montaż konstrukcji mocowania paneli  pv na dachu budynku kościoła;
 4. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 148 szt. na powierzchni 295 m2;
 5. Montaż infrastruktury towarzyszącej: inwerterów – 2 szt., optymalizatorów – 74 szt. rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia itp.;
 6. Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy panelami pv, a inwerterem dla instalacji;
 7. Przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego dla instalacji;
 8. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej, instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalacja pv zostanie zamontowana na dachu budynku kościoła.

Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii. 

Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Parafii.

Link do strony  www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

 

Styczeń 2022 r.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia w budynku Oratorium Parafialnym Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi

Wartość ogólna zadania:        355 000 zł brutto

Wysokość dofinansowania:    355 000 zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: pożyczki.

Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania i energii elektrycznej w Parafii Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez termomodernizację i modernizację oświetlenia w budynku Oratorium Parafialnym.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

 1. Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubość warstwy 35 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ƛ – 0,060 W/mK) o powierzchni 325,52 m2
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grubości 20 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ƛ – 0,040 W/mK) o powierzchni 428,18 m2
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie płytami styropianowymi grubości 15 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ƛ – 0,034 W/mK) o powierzchni 78,48 m2 wraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
 4. Wymiana stolarki drzwiowej na nową o współczynniku przenikania ciepła U – 1,3 W/m2K o powierzchni – 13,7 m2
 5.  Ocieplenie styropianem balkonów w technologii Superelex o powierzchni – 15,0 m2
 6. Ocieplenie ościeży styropianem grubości 3 cm o powierzchni -24,0 m2
 7. Montaż parapetów z blachy powlekanej w ilości – 95,4 mb
 8. Zamurowanie naświetleń z luksferów o powierzchni -3,48 m2
 9. Wykonanie modernizacji oświetlenia w postaci wymiany opraw na energooszczędne LED w budynku Oratorium Parafialnym

Link do strony  www.wfosigw.lodz.pl