Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi

Komunikaty Kurii – 2020

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
do przekazania wiernym w niedzielę 20 grudnia 2020 r.

 1. Rekolekcje Adwentowe prowadzone przez ks. abp. Grzegorza Rysia odbędą się w bazylice archikatedralnej od 20 grudnia o godz.: niedziela – 19.00, poniedziałek i wtorek – 18.00. Będą one transmitowane w mediach społecznościowych archidiecezji.
 2. Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do udziału w adwentowych rekolekcjach on-line w dniach 20-21 grudnia o godz. 20.30. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej, kanale YouTube i Facebooku archidiecezji łódzkiej oraz na portalu www.kierunekniebo.pl.
 3. W najbliższym numerze „Tygodnika Niedziela” znajduje się List Papieża Franciszka do wiernych łódzkiego Kościoła z okazji 100-lecia erygowania diecezji łódzkiej.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. Z racji trwającej pandemii tradycyjny Orszak Trzech Króli w Łodzi odbędzie się w formie akcji charytatywnej. Tak, jak Trzej Królowie ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę, tak każdy z nas będzie mógł ofiarować swój dar dla Jezusa. Od dziś w każdej parafii dostępne są specjalne torby na „Dar dla Nowonarodzonego”, które można zabrać do domu i wypełnić produktami dla niemowląt i małych dzieci (np. mleko modyfikowane, kaszki, kosmetyki dziecięce, smoczki lub pieluszki). Swój dar będzie można złożyć od Świąt Bożego Narodzenia do 3 stycznia przy szopce w parafii. Trzej Królowie 6 stycznia przekażą wszystkie dary dzieciom z Domu Samotnej Matki oraz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej. Dodatkowo Caritas Archidiecezji Łódzkiej na stronie www.dobromat24.pl uruchomiła zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego dla Hospicjum Dziecięcego. Zapraszamy także do obserwowania profilu Orszaku Trzech Króli w Łodzi na Facebooku (www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz), na którym publikowane będą ciekawe materiały dla dzieci i rodzin m.in. wirtualne kolędowanie i wirtualne jasełka.

 

Rozporządzenie arcybiskupa Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego
dotyczące wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”
w roku 2020/2021

Wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą jest z oczywistych powodów, wynikających z trwającej ciągle epidemii i będących jej następstwem ograniczeń, niemożliwa do przeprowadzenia – przynajmniej w tradycyjnym czasie, bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia. Wszyscy rozumiemy jednak, jak ważnym wydarzeniem ta wizyta jest w życiu każdej parafii i jak wielkie szanse ewangelizacji niesie ze sobą. Ewangelizacja dokonuje się wszak przede wszystkim w spotkaniu osób – nie można jej zredukować do spotkań ogólnych (w szczególności liturgicznych), i tak poważnie ograniczonych z racji na epidemię. Spotkania osobiste są konieczne dla wzajemnego poznania się i są ważne zawsze, a w obecnym czasie izolacji i ludzkiej samotności – jeszcze ważniejsze.

Mając to wszystko na względzie, zarządzam:

 1. Odwiedziny indywidulane wiernych w domach można będzie rozpocząć dopiero po zmianie regulacji sanitarnych:

– w mniejszych społecznościach (zwłaszcza w parafiach wiejskich), tam, gdzie zagrożenie jest zasadniczo mniejsze, najwcześniej po 17 stycznia 2021,

– w społecznościach większych (w szczególności w miastach) w marcu lub kwietniu, zawsze z uwzględnieniem przepisów sanitarnych.

O terminie rozpoczęcia wizyty duszpasterze niech zadecydują po wysłuchaniu opinii Rady Parafialnej.

 1. Przed 17 stycznia 2021 roku możliwe jest wyłącznie (!) zapraszanie wiernych z poszczególnych środowisk, wiosek, ulic czy bloków do świątyń przy zachowaniu limitów i środków bezpieczeństwa sanitarnego na wspólną Mszę św. lub inne nabożeństwo czy modlitwę i błogosławieństwo.
 2. Pragnę poinformować również, że nasze Wydawnictwo przygotowało
  niewielką broszurę do rozdawania wiernym podczas wizyty duszpasterskiej. Znajdzie się w niej List papieża Franciszka skierowany do naszej Archidiecezji z racji na Rok Święty związany ze 100-leciem powstania naszego Kościoła, a także Modlitwa Jubileuszowa oraz najważniejsze informacje związane z Jubileuszem. Niech ta broszura (przede wszystkim List Ojca świętego) stanowi zarówno pamiątkę z tegorocznej wizyty duszpasterskiej jak i kanwę dla choćby krótkiej rozmowy podczas odwiedzin. Księży Proboszczów proszę o odebranie (po wcześniejszym kontakcie) potrzebnej liczby książeczek w Wydawnictwie Archidiecezji Łódzkiej. Książeczki należy rozprowadzać – również poza wizytą duszpasterską – absolutnie bezpłatnie.
 3. Proszę Czcigodnych Księży o gorliwą modlitwę za swoich parafian i wzmożoną posługę miłosierdzia szczególnie dla ubogich, samotnych i potrzebujących.

+ Grzegorz Ryś
 Arcybiskup Metropolita Łódzki

 Łódź, dnia 18 grudnia 2020 roku

Abp–1.2–1499/20

 

 

List Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego „Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa”

na rozpoczęcie obchodów 100. rocznicy powstania Archidiecezji Łódzkiej

do odczytania w II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia 2020 roku

 

Kochani Siostry i Bracia,

Te właśnie słowa usłyszeliśmy przed chwilę: „POCZĄTEK EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA”. Usłyszeliśmy je na 4 dni przed setną rocznicą powstania Łódzkiego Kościoła (10 grudnia 1920 r.). i na 6 dni przed rozpoczęciem Roku Jubileuszowego, ustanowionego w naszej Archidiecezji przez Ojca Świętego Franciszka. To słowa – uwierzcie! – na ten moment najwłaściwsze, wręcz PROGRAMOWE; choć w pierwszej chwili mogą budzić zdziwienie, a może nawet opór…: „Początek Ewangelii”???

„POCZĄTEK”?! – Po stu latach funkcjonowania diecezji? Po stu latach żmudnej pracy tylu biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, katechetów, tylu autentycznie zaangażowanych świeckich, a przede wszystkim rodziców przekazujących wiarę swoim dzieciom? POCZĄTEK?! Po stu latach niewyobrażalnej wręcz ofiarności i pracy, z której wyrosła gęsta sieć 219 parafii, z kościołami i kaplicami, domami parafialnymi i klasztorami? POCZĄTEK?! Po stu latach działalności tylu instytucji edukacyjnych: od przedszkoli i ochronek – przez szkoły katolickie – po Seminaria duchowne i Instytut teologiczny? Tylu instytucji charytatywnych: szpitali, hospicjów, aż po Caritas i Centrum Służby Rodzinie z Domem dla Matek z dziećmi i z Ośrodkiem adopcyjnym? POCZĄTEK? W Kościele męczenników II wojny i wiernych świadków doby komunizmu? POCZĄTEK? Po stu latach? A przecież Ewangelia głoszona jest na tej ziemi nie 100, lecz przeszło 1000 lat. Tak długo też sprawowane są tutaj sakramenty. Tak długo również trwa tutaj modlitwa i posługa miłości… Czy MY naprawdę potrzebujemy „początku”?!

A przecież Słowo Boże się nie myli. Co więcej, przywołując nas do „początku”, zawiera w sobie nie tylko INFORMACJĘ i DIAGNOZĘ, ale także OBIETNICĘ! Zawiera informację i diagnozę: chce nas przekonać, iż EWANGELIA tak naprawdę jest CIĄGLE JESZCZE PRZED NAMI, a nie za nami! Że niosąc w sobie nawet tak bogate dziedzictwo po poprzednikach, sami jesteśmy ciągle na początku drogi wiary i świętości. Także nasz Kościół ma przede wszystkim przed sobą ewangeliczną PRZYSZŁOŚĆ, a nie PRZESZŁOŚĆ. Tak. Kościół na miarę pragnień i zamysłów Jezusa Chrystusa jest ciągle przed nami! Żadna z jego minionych form w historii nie była idealna. Również ten jego kształt, który nadaje mu nasze pokolenie daleki jest od doskonałości. Deformują go nie tylko nasze ograniczenia i błędy, ale również grzechy i przestępstwa: opór stawiany przez nas logice Bożej i krzywdy wyrządzone naszym bliźnim, głębokie podziały i zgorszenie.

W tym wszakże miejscu słowo „początek” ukazuje się nam również jako OBIETNICA! Obietnica wpisana w wydarzenie ROKU JUBILEUSZOWEGO. Rok jubileuszowy – tak, jak zawsze pojmował go Kościół – nie jest jedynie historycznym wspomnieniem dawnych wydarzeń; jest przede wszystkim „rokiem ŁASKI” (por. Łk 4, 19), którą Pan Bóg obficiej dotyka nas dziś! To ważne (!): Nie obchodzimy „rocznicy”, lecz przeżywamy JUBILEUSZ! Otwierając się na jego aktualną dynamikę, na jego dary, na jego łaskę!

By zrozumieć łaskę Jubileuszu trzeba sięgnąć do Pisma Świętego, w szczególności do Starotestamentalnej Księgi Kapłańskiej. Czytamy tam: „Będziecie święcić pięćdziesiąty rok… Będzie to dla was jubileusz… Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym… to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta” (Kpł 25, 10 – 12). Jubileusz jest więc, jak widać, rokiem ŚWIĘTYM.

Objawienie biblijne próbuje pomóc człowiekowi uporządkować to, co dla niego (szczególnie dziś!) jest niemal najważniejsze, to znaczy CZAS! I dlatego w żydowskim, a następnie w chrześcijańskim rytmie życia pojawiają się czasy szczególne: co siódmy dzień „należy do Boga” – jest święty, a jego charakteru broni przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Dalej kalendarz biblijny analogicznie do układu tygodnia wyróżnia także co siódmy rok (rok szabatowy), oraz – jako czas wyjątkowo poddany Bogu – rok po ukończeniu siedmiu siedmioletnich cyklów, czyli właśnie rok pięćdziesiąty, zwany jubileuszowym.

Co siódmy dzień, co siódmy rok, i w końcu co 50-ty rok – są czasem Pana! Co to znaczy? To znaczy, że w szczególny sposób chcemy w nim odkryć działanie Boga. Boga – nie swoje! Właśnie dlatego w dni święte powstrzymujemy się od pracy (pokazuje to pięknie polskie słowo „niedziela”, kryjące w sobie nakaz: „Nie-działaj!”). Powstrzymujemy się od działania nie po to przecież, by się oddać lenistwu, ale właśnie, by otworzyć w swoim życiu przestrzeń do działania Boga. Sześć dni pracujemy (dziś z reguły ponad miarę…), trudzimy się i biegamy. Siódmy dzień woła do nas:
„Zatrzymaj się! Przerwij na moment swoją pracę i interesy. Zobacz, że Bóg działa!” Czas „święty” (dzień, rok, jubileusz) jest czasem, w którym powstrzymujemy się od tworzenia, po to, by odkryć, ŻE JESTEŚMY STWORZENIEM. „Przestajemy czynić, by pamiętać, że jesteśmy uczynieni” (Jonathan Sacks). Konsekwentnie: przestajemy wszystko obmyślać po swojemu, aby skoncentrować się na zamysłach Pana; zamiast egzekwować swoją władzę nad wszystkimi i wszystkim, próbujemy uznać nad sobą władzę Boga.

Taki dystans do swojej wielorakiej aktywności i ważności pozwala nam również na jej pod- danie osądowi przed Bogiem. Możemy postawić sobie uczciwie pytanie: czy tak zapamiętale i z pewnością siebie pracując – rzeczywiście współpracuję z Bogiem?! Szanuję Jego dzieło stwórcze czy je niszczę? Rozwijam je i pomnażam, czy raczej degeneruję? Czy – pomnożone – oddaję Jemu, czy raczej usiłuję je zawłaszczyć dla siebie wyłącznie? Eksploatuję je egoistycznie i konsumuję czy dzielę się jego owocami z innymi? A Kościół, który wraz z innymi współtworzę – nasz Łódzki Kościół

w czym przystaje, a w czym nie do zamysłu Jezusowego? Czy Jezus jest w pełnej prawdzie Jego Panem? Uznajemy Jego władzę czy nią manipulujemy?

Wszystkie te pytania nie służą czemukolwiek innemu, jak tylko odnalezieniu w Bogu nadziei, że oto podarowany nam jest NOWY POCZĄTEK. Że pierwotny projekt Boga – że Jego pierwotne MARZENIE – co do mnie, co do każdego z nas, i co do naszego Kościoła (w Łodzi, w Polsce, w świecie) nie jest poetyckim snem, z którego wcześniej czy później zawsze nas budzi proza życia. Czas święty – Jubileusz – mówi do nas: POCZĄTEK jest ciągle aktualną Łaską! Otwórz się na nią! Odkryj ciągle świeżą siłę „pierwszej miłości” Boga! Odkryj z pogłębionym zaufaniem i zrozumieniem odwieczne (początkowe) Boże plany względem Ciebie. Zobacz Kościół w wydarzeniu jego narodzin w eksplozji Pięćdziesiątnicy, ale również 100 lat temu: w radykalnie ewangelicznym, miłosiernym myśleniu i działaniu Wincentego Tymienieckiego – pierwszego biskupa Łódzkiego Kościoła, ale także w (splecionym z jego posługą) życiu i powołaniu 19-letniej Heleny (później: Faustyny) Kowalskiej w Aleksandrowie i w Łodzi. Zobacz i powiedz: „Niech się stanie!” Na mnie. I na nas. Amen!

Kochani,

Przed nami uroczyste trzy dni inaugurujące Jubileusz: 10 grudnia – dokładna 100. rocznica powstania Diecezji, 12 grudnia – otwarcie Roku Świętego w katedrze, 20 grudnia – otwarcie „czasu Łaski” w 16-tu Kościołach stacyjnych na terenie całej Archidiecezji.
Otwarcie to przypada w trudnym czasie: pandemii i obowiązujących w związku z nią ograniczeń. Nie mogę zaprosić Was wszystkich do udziału w tych wydarzeniach tak, jak bym chciał. Fizycznie mogą w nich wziąć udział właściwie jedynie Wasze delegacje; wszystkich jednak zachęcam najserdeczniej, by chcieli w nich uczestniczyć dzięki transmisjom na kanałach You-tubowych (w sobotę, 12-go, również w 3. Programie TVP).

W samą rocznicę, 10 grudnia w godz. 17 – 19.30, zapraszam szczególnie wszystkich młodych! W katedrze będzie – ufam – ponad setka Waszych Reprezentantów, ale do każdego młodego mówię: „Bądźcie z nami!” Nikt lepiej od Was nie porusza się po internecie. Wiele razy pokazujecie, jak kreatywni potraficie być „w sieci” – jak błyskawicznie i z jakim zaangażowaniem potraficie się
„skrzyknąć” do wspólnoty. Proszę: Włączcie się! Powiem tak: bez Was cały ten Jubileusz nie ma wielkiego sensu… Napisałem wyżej: Jubileusz skierowany jest ku PRZYSZŁOŚCI, nie ku PRZESZŁOŚCI! Ta przyszłość jest w Was! Jest też oczywiście w nas wszystkich (trochę czy wiele star- szych od Was), ale bez Was jej nie ma!

12 grudnia w katedrze będzie reprezentacja całej Diecezji. Liturgii będzie przewodniczył legat papieski (i nasz krajan) kard. Konrad Krajewski. On też otworzy Drzwi Święte, przekaże nam błogosławieństwo apostolskie, a po Ewangelii odczyta List, jaki papież Franciszek skierował do naszego Łódzkiego Kościoła. Obiecuję, że w stosunkowo niedługim czasie postaramy się ten list wydrukować w takim nakładzie, by Każda i Każdy z Was mógł go otrzymać.

Informacje o inauguracji Jubileuszu w kościołach stacyjnych przekażą Wam ich proboszczowie.

To ważne, ale jedynie OTWARCIE czasu łaski. Po nim nastąpi cały rok wielkiej duchowej szansy. Ograniczenia epidemiologiczne, które przecież – jak ufamy – kiedyś zostaną zniesione – nie przeszkodzą nam w pielgrzymowaniu (indywidualnym, czy w małych grupach) do kościołów jubileuszowych. Kalendarz centralnych i lokalnych wydarzeń Roku Świętego jest już znany i opublikowany. Proszę i zapraszam: KORZYSTAJMY! Podejmijmy duchową drogę ku nowemu początkowi. Podejmijmy ją osobiście; podejmijmy ją razem jako Łódzki Kościół.

Wasz

+ abp Grzegorz Ryś

Łódź, dnia 4 grudnia 2020 roku
Abp-1.2-1400/2020

 

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Akapity napisane pogrubioną czcionką

należy odczytać podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę 29 listopada br.

 

Drodzy Siostry i Bracia,

niemal od roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka – o wiele wyższa niż było to w marcu, gdy po raz pierwszy przesłałem do Was pierwsze zarządzenie dotyczące zasad bezpiecznego sprawowania i przeżywania liturgii w parafiach. Dziś po upływie dziewięciu miesięcy zachodzi pilna potrzeba, aby te zarządzenia przypomnieć i zaktualizować. W duchu miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie przyjmijcie co następuje:

 

 1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.
 2. Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.
 3. Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze epidemiologiczne. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

 

 1. Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

 

 1. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek.

 

 1. Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu.
  W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

 

 1. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. Prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.
 3. Organizowanie rekolekcji adwentowych jest możliwe z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Obecny stan sanitarny podpowiada, aby organizować je w sposób „hybrydowy”, tzn. z wykorzystaniem transmisji w mediach społecznościowych.
 4. Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych
  w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.
 5. Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii, Archiwum i Trybunale Archidiecezji Łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.
 6. Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

 13. Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 26 listopada 2020 roku

Abp – 1.2 – 1330/20

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 15 listopada 2020 r.

W tych trudnych czasach, poza wsparciem materialnym dla przeciążonych szpitali, które zapewniła już Archidiecezja Łódzka finansując zakup respiratorów, potrzebne jest wsparcie wszystkich, którzy przeszli już zakażenie wirusem SARS-CoV-2, poprzez oddawanie osocza. Każda osoba, która przeszła już zakażenie, po upływie 28 dni od ustąpienia objawów może zgłosić się telefonicznie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (tel. 42 61 61 457), gdzie po zebraniu wywiadu medycznego, będzie zakwalifikowana do oddania osocza, niezależnie od tego, czy zakażenie przebiegało u niej łagodnie czy też wiązało się z wystąpieniem ostrego zespołu COVID-19. W tej sytuacji, w duchu chrześcijańskiej miłości, zachęcamy wszystkich, którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2, do oddawania osocza.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 11 października 2020 r.

 1. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123, Łódź) zaprasza na intensywny Kurs Chorału Gregoriańskiego dla początkujących. Zajęcia odbywać się będą od 12 października co dwa tygodnie w poniedziałki w godz. 18.30-20.15 do końca semestru zimowego. Zapisy na stronie www.szkolachoralu-lodz.pl.
 2. Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają narzeczonych na Wieczory dla Zakochanych. To forma nauk przedmałżeńskich
  w kształcie prowadzonych randek. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w środy o godz. 19.00, od dnia 14 października do 9 grudnia w Centrum Służby Rodzinie (ul. Broniewskiego 1a). Zapisy na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. W tym roku przypada 51. rocznica śmierci kandydata na ołtarze Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD – założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Z tej racji w czwartek 15 października o godz. 18.00 w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi (ul. Liściasta 9) zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za powołanie i świętość życia Sługi Bożego oraz o łaskę jego beatyfikacji.
 2. Sanktuarium Świętości Życia (ul. Łagiewnicka 197/201) oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin zapraszają rodziny, które doświadczyły utraty dziecka, szczególnie w wyniku poronienia, do udziału w modlitwie w ich intencji 17 października o godz. 15.00. W programie: adoracja, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Msza św.
 3. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza aktywnych jak i emerytowanych pracowników służby zdrowia na spotkanie w dniu swojego patrona Św. Łukasza, 18 października o godz. 15.00 w domu Sióstr MB Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi.
 4. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych zaprasza na spotkanie „Problem kreatywnego sumienia w teologii moralnej”. Spotkanie odbędzie się 18 października godz. 18.00 w par. pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104).
 5. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział Łódzki, które odbędzie się 22 października o godz. 15.30 we wspomnienie św. Jana Pawła II w domu Sióstr MB Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi. Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne obecnie pracujące jak również odpoczywające na emeryturze.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 27 września 2020 r.

 1. Koronka na ulicach miast, jak co roku, zgromadzi nas na skrzyżowaniach ulic 28 września o godz. 15.00 w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko – spowiednika św. Faustyny. Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże dla nas i o pokój na świecie. Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę. Niech przez chwilę świat zatrzyma się w zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia.
 2. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza wszystkich wiernych do uczestniczenia (Księży do koncelebry) we Mszach św. związanych z Jubileuszem 100-lecia Diecezji Łódzkiej:
 • 4 października 2020 r. w Kościołach Stacyjnych pod przewodnictwem zaproszonych Księży Biskupów:
 • 18.00, par. MBZ w Łodzi – Kard. Kazimierz Nycz,
 • 18.00, par. Wniebowzięcia NMP w Łodzi – Abp Józef Kupny,
 • 18.00, par. Św. Wojciech – Abp Józef Górzyński,
 • 18.00, par. Miłosierdzia Bożego w Łodzi – Abp Stanisław Gądecki,
 • 19.00, par. MB Jasnogórskiej w Łodzi – Abp Wacław Depo,
 • 18.00, par. Św. Mateusza w Pabianicach – Abp Marek Jędraszewski,
 • 18.00, par. Św. Antoniego w Tomaszowie Maz. – Bp Henryk Tomasik,
 • 18.00, par. Św. Jakuba w Piotrkowie Tryb. – Abp Wiktor Skworc,
 • 18.00, par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku – Bp Edward Dajczak,
 • 18.00, par. Narodzenia NMP w Bełchatowie – Bp Andrzej Czaja,
 • 18.00, par. Św. Katarzyny w Zgierzu – Bp Wiesław Mering,
 • 18.00, par. Św. Archaniołów w Aleksandrowie Ł. – Abp Tadeusz Wojda,
 • 18.00, par. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach – Bp Andrzej Dziuba,
 • 18.00, par. Św. Mikołaja w Wolborzu – Abp Władysław Ziółek,
 • 17.00, par. Narodzenia NMP w Szczercowie – Bp Krzysztof Nitkiewicz,

(Prosimy Księży o przywiezienie alb i zielonych stół).

 • 5 października 2020 r. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej z obecnością Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.(Prosimy Księży o przywiezienie alb i białych stół; Księża ubierają się w katedrze i zajmują zarezerwowane miejsca).
 1. Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej patronki Łodzi odbędą się w niedzielę 4 października o godz. 18.00 w kościele pod jej wezwaniem na Placu Niepodległości. Przewodniczył im będzie Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Po Mszy św. wyruszy z kościoła ulicą Piotrkowską procesja z relikwiami św. Faustyny do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu.
 2. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych zaprasza na cykl kilku prelekcji umieszczonych w internecie na temat nauczania Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego „Zrozumieć Prymasa”.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi zaprasza na bezpłatne, profilaktyczne badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Badania realizowane są w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły znajdziemy na plakatach.

 

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 20 września 2020 r.

 1. Duszpasterstwa Strażaków Archidiecezji i Województwa Łódzkiego zaprasza na V Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi (ul. Łąkowa), która odbędzie się 26 września o godz. 11.00. Pielgrzymka upamiętni 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, 100. rocznicę utworzenia Diecezji Łódzkiej oraz 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.
 2. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki, które w tym roku odbędą się w Archikatedrze Łódzkiej w niedzielę 27 września o godz. 12.30.
 3. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy parafii katedralnej w Łodzi rozpoczyna kursy przygotowujące osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej:
 • do chrztu – pierwsze spotkanie – 21.09.2020,
 • do bierzmowania – pierwsze spotkanie – 25.09.2020,
 • do małżeństwa – pierwsze spotkanie – 15.10.2020.

Spotkania odbywają się o godz. 19.00 przy ul. Ks. I Skorupki 7. Szczegółowe informacje na plakatach i ulotkach w kancelarii parafialnej.

 

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 13 września 2020 r.

 1. 17 września 1939 roku, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek Radziecki zaatakował Polskę. Z racji 81. rocznicy tych wydarzeń oraz obchodzonego Dnia Sybiraka zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi w czwartek 17 września o godz. 12.00 na Mszę św., by uczcić pamięć o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny i oddać hołd Rodakom zesłanym na Syberię, do Kazachstanu czy Rosji.

 

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 30 sierpnia 2020 r.

 1. Drodzy Bracia i Siostry, szybkimi krokami zbliżamy się do Jubileuszu 100-lecia powstania Diecezji Łódzkiej. Jubileusz ma głównie wymiar duchowy, ale chcemy też wyrazić naszą wdzięczność wobec Pana Boga za dar Diecezji Łódzkiej w wymiarze materialnym. Będzie to budujący się Dom Opieki „Pomocna Dłoń” w miejscowości Kaszewice koło Bełchatowa. Dom Opieki dla ludzi starszych, potrzebujących wsparcia będzie oddany do użytku w styczniu 2021 roku. Przed nami jeszcze kosztowne prace wykończeniowe i wyposażenie tego obiektu. Dlatego ofiary na tacę złożone w niedzielę 13 września przeznaczone zostaną na sfinansowanie trwających prac budowlanych i zakup niezbędnego wyposażenia. Niech każda złożona przez Was ofiara na ten cel będzie też konkretną odpowiedzią na zachętę Papieża Franciszka, „aby nasze parafie i wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności”.

  + Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Łódzki

 1. W tym roku mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. W najbliższy wtorek 1 września o godz. 18.00 w Archikatedrze Łódzkiej odprawiona zostanie Msza św. w intencji polskich żołnierzy poległych podczas wojny oraz ludności cywilnej, która utraciła życie w następstwie działań wojennych.
 2. Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych – „Dzieci Światłości” informuje, że trwa rekrutacja na rocznik 2020/21. Celem Szkoły jest pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej, formowanie ewangelizatorów młodzieży i wspieranie rozeznania własnego powołania. Szkoła przeznaczona jest dla ludzi w wieku 18-35 lat. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie oraz stronie internetowej.
 3. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej ogłasza rekrutację na rok akademicki 2020/21. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 10 września 2020 r. od godz. 17.00 w siedzibie Studium przy ul. Zgierskiej 123. Studium przygotowuje do wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. O przyjęcie mogą się starać kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego, uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz organiści już zatrudnieni w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne. Szczegółowe informacje u duszpasterzy lub na stronie internetowej Studium www.smk.archidiecezja.lodz.pl.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 23 sierpnia 2020 r.

 1. Dnia 24 sierpnia wejdą na Jasną Górę piesze pielgrzymki z terenu naszej archidiecezji. Serdecznie zapraszamy do przywitania pielgrzymów na Jasnej Górze oraz do uczestnictwa tego dnia we Mszy św. o godz. 19.00 przed szczytem jasnogórskim. Kolejnego dnia, 25 sierpnia, o godz. 9.00 pielgrzymi uczestniczyć będą w Eucharystii w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, a następnie w Drodze Krzyżowej. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach pielgrzymów duchowych. Ponadto informujemy, że w Łodzi uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej odbędą się 26 sierpnia o godz. 18.00 w parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej przy ul. Gogola 12.
 1. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej ogłasza rekrutację na rok akademicki 2020/21. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 10 września 2020 r. od godz. 17.00 w siedzibie Studium przy ul. Zgierskiej 123. Studium przygotowuje do wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. O przyjęcie mogą się starać kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego, uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz organiści już zatrudnieni w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne. Szczegółowe informacje u duszpasterzy lub na stronie internetowej Studium www.smk.archidiecezja.lodz.pl.

 

do przekazania w parafiach łódzkich

 1. Wspólnota Mocni w Duchu zaprasza na pielgrzymkę rowerową dookoła Łodzi, która odbędzie się 5 września. Można przejechać całość lub dołączać na poszczególnych etapach. Jeśli lubisz jeździć na rowerze lub chcesz się modlić za łodzian, zapisz się na stronie internetowej: www.lodzkiejerycho.pl.

 

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH

 

W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem.

W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.

Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim.

Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.

Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię,

 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 roku

 

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 9 sierpnia 2020 r.

 1. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) zapraszamy wszystkich Archidiecezjan na Mszę św. celebrowaną w Bazylice Archikatedralnej
  o godz. 9.30 pod przewodnictwem Ks. Abpa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego. W tym dniu przypada również 100. rocznica Cudu nad Wisłą oraz Święto Wojska Polskiego.
 2. 95. Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, jak co roku, wyruszy21 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: JEDEN DUCH, JEDNO SERCE. Ze względu na trwającą epidemię przyjmujemy w tym roku szczególną formę pielgrzymowania. Będzie mogło pielgrzymować jedynie 100 osób dziennie oraz grupa 50 osób odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie pielgrzymki.

Porządek zapisów do grupy pieszej (osoby w wieku od 18 do 65 roku życia):

 • 17 sierpnia – na pielgrzymowanie 1. dnia (21 sierpnia)
 • 18 sierpnia – na pielgrzymowanie 2. dnia (22 sierpnia)
 • 19 sierpnia – na pielgrzymowanie 3. dnia (23 sierpnia)
 • 20 sierpnia – na pielgrzymowanie 4. dnia (24 sierpnia)

Dolny kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, w godz. od 16.00 do 20.00.

Szczególną, priorytetową formą pielgrzymowania będzie pielgrzymowanie duchowe. Do tej grupy będzie można się zapisać we wszystkich parafiach. Każdy pielgrzym duchowy otrzyma materiały do rozważań, tradycyjny znaczek pielgrzyma oraz zostanie wpisany na listę pielgrzymów duchowych.

Zapraszamy również do Sanktuarium MB Zwycięskiej na Mszę św. rozpoczynającą pielgrzymkę 21 sierpnia o godz. 6.00, na przywitanie pielgrzymów na Jasnej Górze oraz na Mszę św. przed szczytem jasnogórskim 24 sierpnia o godz. 19.00. Msza św. dziękczynna na zakończenie pielgrzymki tradycyjnie odprawiona zostanie
w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej 27 sierpnia o godz. 18.00.

Będziemy mogli być w codziennej łączności z pielgrzymami pieszymi za pomocą transmisji internetowych oraz mediów społecznościowych.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 28 czerwca 2020 r.

 1. List Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia:

Co roku w okresie wakacji przygotowujemy się do szczególnych rekolekcji jakimi są piesze pielgrzymki na Jasną Górę, czyli rekolekcje w drodze. Z terenu całej naszej archidiecezji na Jasną Górę w lipcu i sierpniu wędruje 14 pielgrzymek – Aleksandrów, Bełchatów, Grocholice, Kaszewice, Koluszki, Łask, Łódź, Ozorków, Pabianice, Piotrków, Sulejów, Tomaszów, Widawa, Zgierz – rokrocznie grupa pielgrzymów naszej archidiecezji liczy około 6 tysięcy osób.

W tym roku będziemy pielgrzymować pod hasłem JEDEN DUCH, JEDNO SERCE. Zatrzymując się nad czwartym rozdziałem Dziejów Apostolskich chcemy włączyć się na pielgrzymim szlaku w prace IV Synodu Duszpasterskiego naszej Archidiecezji, etapu dotyczącego parafii jako miejsca naszego podstawowego spotkania ze wspólnotą Kościoła.

Nasze pielgrzymowanie należy przygotować i przeżyć w trudnym dla nas czasie jakim jest epidemia koronawirusa. Pomimo trudnych warunków w jakich funkcjonujemy chcemy, aby nasze pielgrzymki mogły się odbyć. Dlatego w sposób inny niż zwykle musimy przygotować się do tych rekolekcji. Doświadczenie pandemii i panujących w niej warunków sprawia, że szczególnie musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo i zachować się bardzo odpowiedzialnie. Stosując się przede wszystkim do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego konieczne jest, aby już na etapie przygotowania pielgrzymek, mieć na uwadze zagrożenie jakie niesie epidemia.

Wspomniane wytyczne GIS dyktują nam w tym roku bardzo szczególną formę pielgrzymowania. Niestety nie wszyscy którzy mamy takie pragnienie możemy udać się pieszo na Jasną Górę. Możemy pielgrzymować w sposób niemalże reprezentatywny. W naszej archidiecezji ustaliliśmy limit 150 osób dla każdej pielgrzymki. Będzie to forma sztafety 100 pielgrzymów dziennie plus 50 osób tworzących zaplecze organizacyjne. Organizatorzy pielgrzymek wskażą nam instrukcje i sposoby ich przeprowadzenia.

Dlatego wobec wszelkich ustaleń i ograniczeń priorytetem stanie się w tym roku pielgrzymowanie duchowe. Nie tylko nałożony limit wiekowy (od 18 do 65 roku życia) czy stan zdrowia, ale też troska o tych z którymi mamy pielgrzymować i tych których spotkamy na pielgrzymim szlaku sprawia, że odpowiedzialność w tym czasie doświadczenia pomaga nam zrozumieć nasze ograniczone uczestnictwo w pielgrzymkach. Dziękuję tym, którzy przyjmą ze zrozumieniem wymienione warunki naszego pielgrzymowania.

Chcemy by do wszystkich którzy wyrażają pragnienie uczestnictwa w pielgrzymkach dotarły materiały zapewniające niemalże pełne w nich uczestnictwo. Będą to plakietki pielgrzyma, materiały do rozważania tegorocznego hasła pielgrzymek oraz łączność w formie on-line z tymi którzy w tych ograniczonych grupach pójdą na Jasną Górę. Znakiem Kościoła w drodze będzie też, tak jak to czyniliśmy co roku, wzbudzanie w nas intencji, które przez wstawiennictwo Maryi ofiarować będziemy Dobremu Bogu, nawet jeśli będziemy musieli zostać w domu. Zachętą dla wszystkich niech stanie się zaproszenie do rozważania materiałów synodalnych, ale też duchowa łączność
z pielgrzymkami poprzez udział w Eucharystii i modlitwę w naszych lokalnych kościołach.

Natomiast serdecznie proszę: spotkajmy się wreszcie u celu każdej z pielgrzymek. W miarę możliwości przywitajmy nasze pielgrzymki już na Jasnej Górze. Zapraszam do włączenia się
w uroczyste Msze święte w Częstochowskim Sanktuarium (zwłaszcza 24 i 25 sierpnia).

Proszę o chrześcijańską postawę i wyrozumiałość wobec wszystkich wytycznych pielgrzymowania w czasie epidemii. Nie prowokujmy sytuacji, które utrudniałyby organizatorom  przygotowanie pielgrzymek. Ufam, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję w normalny sposób ze wszystkimi, którzy tego pragną, udać się pieszo na Jasną Górę.

+ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

 

do przekazania w parafiach łódzkich

 1. Wspólnota „Legion Małych Dusz” zaprasza na Ogólnopolski Dzień Skupienia, który odbędzie się 28 czerwca 2020 r. w kościele Karmelitanek Bosych przy ul. Św. Teresy 6 w Łodzi. Więcej informacji na stronie: www.maledusze.com.pl. W programie:

11.30 – Eucharystia – bp Marek Marczak; 13.00 – obiad;

14.00 – świadectwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, przyjęcie nowych członków.

 

 

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Do odczytania w ramach ogłoszeń parafialnych w niedzielę 10 maja 2020 roku

 

 Drodzy Siostry i Bracia,

Ojciec Święty Franciszek minionej niedzieli po modlitwie Regina Caeli zachęcił nas: „Ponieważ modlitwa ma wartość uniwersalną, przyjąłem propozycję Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, aby 14 maja wierni wszystkich religii połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu oraz uczynków miłosierdzia, by błagać Boga o dopomożenie ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronawirusa”.

Proszę Was, odpowiadając na prośbą Ojca Świętego podejmijmy – w łączności z wyznawcami wszystkich religii – w najbliższy czwartek, 14 maja modlitwę, post i dzieła miłosierdzia w intencji przezwyciężenia epidemii i jej konsekwencji.

Wszystkim, którzy włączą się w to wspólne dzieło z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

                                                           Wasz

                                              + Arcybiskup Grzegorz

Łódź, dnia 8 maja 2020 roku, Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa Męczennik; Abp – 1.2-363/2020

 

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego:

W obliczu zagrożenia epidemią, zachęcam wszystkich do ufnej modlitwy o jej opanowanie i oddalenie. Proszę o szczególną modlitwę za wszystkich chorych, ich najbliższych oraz za służbę zdrowia. Zalecam odśpiewanie w tych intencjach Suplikacji po każdej Mszy św. przed końcowym błogosławieństwem. Proszę również, aby z całą roztropnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w Mszach św. nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób.

Przypominam o możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy narażonych na zarażenie, konieczną formą miłości bliźniego. Wiem, że dla niektórych osób może to stanowić duchową trudność, ale pamiętajmy, że to miłość jest ostatecznym wypełnieniem każdego prawa i to ona każe nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna. Serdecznie wszystkim błogosławię.

+ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Metropolitę Łódzkiego informujemy, że ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca osobom: w podeszłym wieku osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,  a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Ksiądz arcybiskup zachęca – do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz zawiesza odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Oto treść dyspensy:

         ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 13 marca 2020 roku

Abp–1.1-272/2020

 

Dyspensa

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidualnie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

 

Ks. Zbigniew Tracz                                                                + Grzegorz Ryś

    Kanclerz Kurii                                                        Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 8 marca 2020 r.

 1. Parafia p.w. Zwiastowania Pańskiego w Rąbieniu zaprasza na dzień skupienia dla członków i sympatyków ruchu Focolare, które odbędzie się 11 marca o godz. 16.00.
 2. Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie KAMIENICA oraz Studium Muzyki Kościelnej zapraszają na Dominikańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, które odbędą się od 13 do 15 marca w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi (ul. Wodna 34). Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do osób amatorsko udzielających się w scholach parafialnych. Zapisy i szczegółowe informacje: www.lodz.dominikanie.pl/kontakt/warsztaty.
 3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Caritas” w Drzewocinach zaprasza na turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe. Terminy turnusów, koszt udziału oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.caritas.lodz.pl oraz na ulotkach dostępnych w zakrystii. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (42 201 15 02) lub w siedzibie „Caritas” w Łodzi (ul. Gdańska 111).
 4. Wydział Duszpasterstwa Rodzin zachęca rencistów i emerytów do przekazania 1% podatku na pomoc dzieciom z Domu Samotnej Matki i świetlicy środowiskowej. Wystarczy wypełnić proste oświadczenie o nazwie PIT-OP a następnie dostarczyć je do swojego Urzędu Skarbowego przed końcem kwietnia. Druk PIT-OP jest do wzięcia w kruchcie kościoła. Wszelkie dane do jego wypełnienia zainteresowani znajdą w tabeli, którą przesyła ZUS.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. Łódzkie Duszpasterstwa Akademickie zapraszają na „Akademicki Tydzień Pytań Wiara-Rozum”, który odbędzie się w Auli Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12)
  w dniach 9-13 marca 2020 r. o godz. 20.00. Szczegóły znajdziemy na plakacie.
 2. Różaniec w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji i odnowy moralnej Narodu odbędzie się 13 marca o godz. 17.00 na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Piłsudskiego.
 3. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201) zaprasza na spotkanie w ramach duszpasterstwa małżeństw dotkniętych niepłodnością – ABRAHAM I SARA w piątek 13 marca 2020 r. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kaplicy o godz. 19.00.
 4. Wydział Duszpasterstwa zaprasza młodzież na spotkanie z nawróconym raperem Piotrem Kowalczykiem pseudonim Tau, który da świadectwo swojej wiary. Spotkanie odbędzie się w przyszłą niedzielę (15 III 2020) o godz. 16.00 w dolnym kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104).

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 1 marca 2020 r.

 1. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy o modlitwie w intencji niezłomnych żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli walkę
  o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 2. II niedziela Wielkiego Postu, zwana Ad Gentes w Kościele w Polsce jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej okazji za tydzień w całej Polsce zbierane będą ofiary do puszek przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom.
 3. Komenda Miejska Policji w Łodzi zwraca się z apelem o zachowanie ostrożności na drodze. Pora roku i pogoda sprawiają, że szybko zapada zmrok. Nosząc ciemne ubrania nie jesteśmy widoczni dla kierujących pojazdami, dlatego dbając o własne bezpieczeństwo wyposażmy się w elementy odblaskowe, które zwiększą naszą widoczność i dadzą kierowcy szansę na wykonanie odpowiedniego manewru.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. Zapraszamy na konferencję poświęconą Stanisławie Leszczyńskiej (1896-1974) – matce
  i położnej, więźniarce obozu zagłady w Auschwitz. Odbędzie się ona 3 marca 2020 r.
  W programie:
 • 11.00 – Msza św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Łodzi (ul. Kościelna 8/10),
 • 14.00 – konferencja w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.
 1. Ośrodek Duszpasterski Policji w Łodzi, z racji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zaprasza na Mszę św. w intencji poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz wszystkich ofiar sowieckiego reżimu. Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Ireneusza Pękalskiego zostanie odprawiona 5 marca o godz. 11.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łodzi-Teofilowie.
 2. Zapraszamy do Katedry na wystawę poświęconą o. Tomaszowi Rostworowskiemu SJ – rekolekcjoniście i spowiednikowi, kapelanowi Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego, twórcy pierwszego duszpasterstwa akademickiego w Łodzi. Inauguracja wystawy nastąpi 8 marca podczas Mszy św. o godz. 12.30. Droga Krzyżowa oparta na tekstach o. Tomasza Rostworowskiego odbędzie się 13 marca o godz. 8.30 oraz 19.15.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 23 lutego 2020 r.

 1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który będziemy przeżywać pod hasłem: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach. Módlmy się w tym czasie za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości.
 2. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem do Atlas Areny. Ksiądz Arcybiskup pragnie, abyśmy na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sobą przyjaciół, znajomych, inne rodziny stając się w taki sposób współgospodarzami tego wydarzenia.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. Wydział Duszpasterstwa oraz grupa młodzieżowa ,,Młodzi Apostołowie” zapraszają na Chrześcijańskie Ostatki we wtorek 25 lutego o godz. 19.00 do parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi. O północy będzie możliwość uczestniczenia we Mszy św. z posypaniem głów popiołem.
 2. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza na spotkanie 25 lutego o godz. 19.00 w parafii Św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Po Eucharystii wykład ks. dr. Waldemara Bartochy adiunkta UKSW w Warszawie: „Biskup i liturgia w eklezjologii papieży XXI wieku”.
 3. Duszpasterstwo Kobiet zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych dla kobiet, które odbędą się w dniach 4-5 marca w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (ul. Łąkowa 27). Rekolekcje O Bogu, który pięknie marzy o kobiecie poprowadzą s. Anna Maria Pudełko AP (apostolinka) i s. Judyta Pudełko PDDM (uczennica Boskiego Mistrza), a nauki rekolekcyjne będą wygłaszane podczas i po Mszy św. o godz. 19.00.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 9 lutego 2020 r.

 1. W każdą drugą środę miesiąca w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi o godz. 12.00 i w Bazylice Farnej w Piotrkowie Trybunalskim o godz. 18.00 głoszone są katechezy w oparciu o Adhortację Papieża Franciszka Evangelii gaudium. Najbliższy termin wypada 12 lutego 2020 r.
 2. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem do Atlas Areny. Ksiądz Arcybiskup pragnie, abyśmy na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sobą przyjaciół, znajomych, inne rodziny stając się w taki sposób współgospodarzami tego wydarzenia.
 3. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku przyjmuje zapisy na rok szkolny 2020/2021. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy, przyjmowani są uczniowie po ukończonej szkole podstawowej i z przygotowaniem muzycznym. Podczas nauki jest możliwość zamieszkania w internacie. (Szkoła stawia sobie za cel wykształcenie profesjonalnej kadry organistów i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w parafii jak i do podjęcia studiów muzycznych.)
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi gorąco apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach – zwłaszcza telefonicznych – z nieznajomymi rozmówcami, którzy podają się za osoby bliskie czy funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, miejskiej itp. Policja apeluje o niepodawanie własnych danych osobowych, a także o nieudzielanie pożyczek i darowizn.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. XXVIII Światowy Dzień Chorego będziemy obchodzić we wtorek 11 lutego 2020 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym dniu o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Mszy św. przewodniczył będzie Ks. Bp Ireneusz Pękalski.
 2. Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi zaprasza na drzwi otwarte w dniu 19 lutego w godz. 16.00-18.00 oraz informuje o naborze uczniów. Bliższe informacje na stronie internetowej www.katolik.edu.pl.
 3. Powstająca Jezuicka Szkoła Podstawowa im. Ignacego Loyoli, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 26 (w dawnym gimnazjum), informuje o rozpoczęciu rekrutacji do wszystkich klas. Szczegółowe informacje na stronie szkoły: www.szkolawlodzi.jezuici.pl.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 2 lutego 2020 r.

 1. Plenarna sesja nadzwyczajna inaugurująca III etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, który przygotowuje nas do świętowania Jubileuszu 100.lecia istnienia naszej diecezji, odbędzie się w sobotę 8 lutego 2020 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Zapraszamy członków parafialnych zespołów synodalnych oraz wszystkich chętnych na to spotkanie.Program:10.00 – Modlitwa przedpołudniowa10.15 – Prezentacja wyników badań socjologicznych na temat parafii –             Pani dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ11.15 – Soborowa wizja parafii – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL12.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Ks. Abp. Grzegorza Rysia13.00 – Obiad w WSD w Łodzi14.00 – Kościół w nauczaniu Papieża Franciszka – Ks. Abp Grzegorz Ryś14.30 – Sesja popołudniowa: praca w grupach i dyskusja synodalna15.30 – Podsumowanie Ks. Abp. Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego15.45 – Modlitwa w intencji Synodu i błogosławieństwo Księży Biskupów
 2. Franciszkańskie WSD w Łodzi-Łagiewnikach zaprasza młodzież, studentów oraz osoby pracujące (do 35 lat) na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w dniach 21-23 lutego. Rozpoczną się one w piątek o godz. 18.00 (www.barka.franciszkanie.pl).
 3. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem do Atlas Areny.
 4. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza, w dniu Św. Agaty, wszystkie osoby dotknięte chorobą piersi na Mszę św. do parafii pw. Św. Faustyny 5 lutego o godz. 18.00.

 

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 26 stycznia 2020 r.

 1. Obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w sobotę 1 lutego 2020 r. w przeddzień święta Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.
 2. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 15 roku życia) w terminie 7-9 lutego 2020 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do 5 lutego drogą mailową (rekolekcje.urodziny.2020@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
 3. Krajowa Izba Kominiarzy apeluje, aby zachować środki ostrożności podczas ogrzewania domów i mieszkań, dokonywać regularnych przeglądów, czyszczenia instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz zaopatrzyć się w czujniki dymu i czadu.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 19 stycznia 2020 r.

 1. Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Życzliwymi bądźmy! (Dz 28,2) rozpoczęły się w Kościele Łódzkim 18 stycznia. Zachęcamy do modlitwy o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, których program wywieszony jest w gablocie.
 2. Spotkanie opłatkowe pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 26 stycznia o godz. 18.00 w Kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Łąkowa 40). Po Mszy św. będzie czas na życzenia, kolędowanie i poczęstunek w dolnym kościele.
 3. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 15 roku życia) w terminie 7-9 lutego 2020 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do 5 lutego drogą mailową (rekolekcje.urodziny.2020@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
 4. Program Dni Modlitw O Jedność Chrześcijan w Regionie Łódzkim – 18-30 stycznia 2020:

18.01, godz. 17.00   – Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Łódź, ul. Kilińskiego 56

19.01, godz. 19.00   – Kościół Rzymskokatolicki, Łódź, ul. Piotrkowska 265

20.01, godz. 18.00   – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Pabianice, ul. Konopnickiej 23

21.01, godz. 18.00   – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Łódź, ul. Radwańska 37

22.01, godz. 18.00   – Kościół Starokatolicki Mariawitów, Łódź, ul. Franciszkańska 27

23.01, godz. 18.00   – Kościół Chrześcijan Baptystów, Łódź, ul. Nawrot 27

24.01, godz. 18.00   – Kościół Polskokatolicki, Łódź, ul. Limanowskiego 60

25.01, godz. 18.00   – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Łódź, ul. Organizacji Win 2a

26.01, godz. 18.00   – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Łódź, ul. Piotrkowska 283

26.01, godz. 18.00   – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Bełchatów, ul. Okrzei 2a

27.01, godz. 18.00   – Kościół Rzymskokatolicki, Zgierz, ul. Skłodowskiej-Curie 5

28.01, godz. 18.00   – Kościół Rzymskokatolicki, Piotrków Tryb., ul. Kr. Przedmieście 2

29.01, godz. 18.00   – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Zgierz, ul. Spacerowa 2

30.01, godz. 18.00   – Kościół Ewangelicko-Reformowany, Zelów, ul. Sienkiewicza 14a

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 12 stycznia 2020 r.

 1. Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować (Wj 20,8) to hasło kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, który będziemy obchodzić 17 stycznia. Program obchodów:
 • godz. 10.00 – wykład Rabina Dawida Szychowskiego – Kalendarz świąt żydowskich oraz ich znaczenie – aula Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi,
 • godz. 19.00 – spotkanie otwarte Radość Szabatu – namiot przy ul. Zachodniej 54/56.
 1. Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Życzliwymi bądźmy! (Dz 28,2) rozpoczną się w Kościele Łódzkim 18 stycznia. Zachęcamy do modlitwy o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, których program wywieszony jest w gablocie.
 2. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 15 roku życia) w terminie 7-9 lutego 2020 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do 5 lutego drogą mailową (rekolekcje.urodziny.2020@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich

 1. Różaniec w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji i odnowy moralnej Narodu odbędzie się 13 stycznia o godz. 17.00 na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Piłsudskiego.
 2. Msza św. w intencji ofiar mordu więźniów w łódzkim Radogoszczu, którego dokonano w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., będzie sprawowana w Bazylice Archikatedralnej 17 stycznia o godz. 12.00.

 

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 5 stycznia 2020 r.

 1. W Uroczystość Trzech Króli o godz. 11.00 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi przy Placu Wolności Ks. Abp Grzegorz Ryś będzie przewodniczył Mszy św., po której około godz. 12.00 sprzed kościoła wyruszy barwny Orszak Trzech Króli wraz z jadącymi na koniach i wielbłądzie Mędrcami. Na zakończenie ok. godz. 13.15 przed Katedrą odbędzie się koncert kolęd zespołu Golec uOrkiestra.
 2. Hospicjum domowe Caritas zaprasza osoby pełnoletnie na kurs podstaw opieki nad chorymi. Rozpocznie się on 14 stycznia i przeznaczony jest dla osób, które chciałyby wolontaryjnie pomagać w hospicjum. Zapisy w biurze Caritas w Łodzi (ul. Zgierska 121) oraz pod numerami telefonów: 42 636 24 08 lub 607 617 090.