Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi

Dotacje

 

 

 

Styczeń 2022 r.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia w budynku Oratorium Parafialnym Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi

Wartość ogólna zadania:        355 000 zł brutto

Wysokość dofinansowania:    355 000 zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: pożyczki.

Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania i energii elektrycznej w Parafii Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez termomodernizację i modernizację oświetlenia w budynku Oratorium Parafialnym.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

  1. Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubość warstwy 35 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ƛ – 0,060 W/mK) o powierzchni 325,52 m2
  2. Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grubości 20 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ƛ – 0,040 W/mK) o powierzchni 428,18 m2
  3. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie płytami styropianowymi grubości 15 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ƛ – 0,034 W/mK) o powierzchni 78,48 m2 wraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
  4. Wymiana stolarki drzwiowej na nową o współczynniku przenikania ciepła U – 1,3 W/m2K o powierzchni – 13,7 m2
  5.  Ocieplenie styropianem balkonów w technologii Superelex o powierzchni – 15,0 m2
  6. Ocieplenie ościeży styropianem grubości 3 cm o powierzchni -24,0 m2
  7. Montaż parapetów z blachy powlekanej w ilości – 95,4 mb
  8. Zamurowanie naświetleń z luksferów o powierzchni -3,48 m2
  9. Wykonanie modernizacji oświetlenia w postaci wymiany opraw na energooszczędne LED w budynku Oratorium Parafialnym

Link do strony  www.wfosigw.lodz.pl