Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej

         ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 19 kwietnia 2020 roku

Abp–1.1-272/2020

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dyspensa

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 31 maja br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności i wzajemnej troski o siebie.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

Ks. Zbigniew Tracz                                                                + Grzegorz Ryś

    Kanclerz Kurii                                                        Arcybiskup Metropolita Łódzki